pH rovnováha

Aby sme pochopili, čo je to pH rovnováha, musíme poznať podstatu pH – kyslosť a zásaditosť
Hladina pH je jedným z najdôležitejších rovnovážnych systémov tela.

Termín pH je skratka pre „potenciál vodíku“. Je množstvo vodíkových iontov v konkrétnom roztoku.
Potrava / voda (H2O), ktoré telo príjme, sa nakoniec rozloží na H+ a OH- . Roztok, ktorý obsahuje viac H+ ako OH- je kyslý, ak je to naopak , je roztok zásaditý.

Hodnota pH môže byť v rozmedzí od 1 do 14, pričom 7 je neutrálna hodnota. Hodnoty pod 7 majú kyseliny a hodnoty nad 7 zásady. Je geneticky určené , že krv, lymfa a mozgomiešny mok u psov sú mierne zásadité a majú pH medzi 7,1 – 7,4.

pH Rovnováha u psa dosahuje hodnotu 7,1 až 7,4. Keď pH klesne pod túto hodnotu, sú tkanivá v tele náchylnejšie k degeneratívnemu ochoreniu.
Je to preto, že tkanivá v tele potrebujú kyslík, aby zostali zdravé, ale kyslé prostredie bráni kyslíku, aby sa do tkaniva dostal.

Zdieľaj toto